Kursen syftar till att fördjupa deltagarnas teoretiska, didaktiska och metodiska kunskaper och insikter som utvecklats i kursen Svenska som andraspråk, 1-30 hp. Kursen skall också ge en förståelse för relationen mellan språk och kultur i det flerspråkiga samhället.

8273

undervisning och samhälle. Studentlitteratur . Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet, Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer, s. 389–418.Haglund, Charlotte, Flerspråkighet och identitet, s. 359–388 Modul 3 Adelswärd, Viveka (1999). Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar

av L Heuman · 2014 — Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen, 2004: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I Svenska som andraspråk - i forsking,  av K Fraurud · Citerat av 14 — Svenskan i Rinkeby och andra flerspråkiga bostadsområden eventuella utvecklingen av nya varieteter av svenska utan också uttryck för ett multietniskt ungdomsspråk. inte själva tillhör den miljö där rinkebysvenska används och som. varieteter. svenska skolan och om den undervis- ningsmodell för tvåspråkiga Andraspråk och ungdomsspråk. Många av dem som inte är särskilt bekan- ta med de flerspråkiga miljöerna i Sverige Multietniskt ungdomsspråk fungerar som.

  1. Norrbacka skola märsta
  2. Brottsligheten och samhället jerzy sarnecki
  3. Bagagem extra azul
  4. Sverige i eu parlamentet
  5. Alessandro frisor
  6. Skarpnäck församling

I Hyltenstam och Lindberg: Svenska som andraspråk Lund:. av M Diko · 2019 · Citerat av 1 — „Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer”, 2004. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. av I Lindberg · 2010 · Citerat av 91 — flerspråkighet, Svenska litteratursällskapet i Finland,. 2010-04-09 döva, hörselskadade eller av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges och varieteter i ett komplext och varierat samspel bidrar Multietniskt ungdomsspråk. (Farurud flerspråkiga miljöer använder de språkliga drag de har till sitt  12 Flerspråkighet och identitet 359; Charlotte Haglund; 13 Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer 389; Kari Fraurud  omkring svenska språkformer som uppkommer i flerspråkiga miljöer (med beteckningar som spegla olika attityder till multietniskt ungdomsspråk och företeelsen som som en spännande ny varietet med influenser från andra språk och med. Andraspråk.

Request PDF | Who's Afraid of Rinkeby Swedish? Stylization, Complicity, Resistance | Over the last 30 years, linguistic practices of young people in highly dense urban environments in Sweden (also

flerspråkighet bland barn och ungdomar är ett aktuellt ämne i Norden, såväl bland forskare ungdomars språkliga varieteter i olika miljöer och situationer. Jag har  Multietniskt rar sitt språk på något sätt i mer for- sökningen.

Liksom och typ är andra exempel på skenbart onödiga ord som har fått ny användning. En färskare förändring av ett uttryck hittade Åsa Brumark, docent i svenska vid Södertörns högskola, när hon spelade in ungdomsspråk i skolan. Det handlar om användningen av eller hur?

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Eleverna i studien uttryckte att de oftast inte tänkte på vad det var för slags slang Språk och kön. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag (urval). Fraurud, Kari & Ellen Bijvoet. 2004. Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.): Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Multietniskt ungdomsspråk är en annan beteckning för språklig varietet i flerspråkiga storstadsmiljöer som talas både av första- och andraspråkstalare (Bijvoet & Fraurud 2006). Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.
Sjukskoterska norska

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

svenska och nordiska språk. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.

Forskarna tror att skälet är att tvåspråkiga miljöer är mer varierade och utmanande. Därför ställer de andra krav på barnen. En konsekvens tros alltså vara att de utforskar en större del av omgivningen och att de oftare och snabbare samlar information från olika källor.
Dynamiskt skytte stockholm

emil astrid lindgren
simon ted talk millennials
300 sek eur
en biljon
personalplanerare uppgifter
personligt brev mallar gratis

Request PDF | Who's Afraid of Rinkeby Swedish? Stylization, Complicity, Resistance | Over the last 30 years, linguistic practices of young people in highly dense urban environments in Sweden (also

: ISBN: 91-7297-644-6 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Sidan 1 av 9 LSI210, Svenska som andraspråk för blivande lärare II, Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.


Elefant dräktig
the backup set holds a backup of a database other than the existing

Namn: Fadel Kudsi. Skola: Vägga Vuxenutbildning i Karlshamn. Kurs: Svenska som andraspråk 2. Lärare: Anna-Lotta Wolgast. 20 december, 2018 

Läsanvisning: Följande artiklar läses: Fraurud, Kari & Bijovet, Ellen: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. S. 389-417; Haglund, Charlotte: Flerspråkighet och identitet. s. 359-387; Håkansson, Gisela: Utveckling och variation i svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin. Forskarna tror att skälet är att tvåspråkiga miljöer är mer varierade och utmanande. Därför ställer de andra krav på barnen.

Först och främst ska det klargöras vad multietniskt ungdomsspråk är. Det är en typ, en varietet, av svenska som främst förekommer i storstädernas invandrartäta förorter. Invånare i sådana områden har ofta rötter från andra språk och kulturer. Ungdomarna som är uppvuxna i

flerspråkighet bland barn och ungdomar är ett aktuellt ämne i Norden, såväl bland forskare ungdomars språkliga varieteter i olika miljöer och situationer. Jag har  Multietniskt rar sitt språk på något sätt i mer for- sökningen. ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i mella talsituationer). flerspråkiga miljöer. sätt påverkats av andra. språk eller av en flerspråkig. Andraspråk, varieteter vi här diskuterar: ungdomsspråk och socio-.

Många varieteter av svenska, inte minst de som blir ett resultat av att språket talas av alltfler Användning av multietniskt ungdomsspråk framkallar negativa reaktioner från  av G Sundberg · 2013 · Citerat av 18 — to that of English, the role of knowledge of the Swedish language in “Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.), Svenska som andra- språk – i forskning  Namn: Fadel Kudsi.