arbetstagare är i princip skyldig att sätta arbetsgivarens intressen före dina egna intressen. Du kan inte fritt ägna dig åt bisysslor som äventyrar arbetsgivarens 

8346

Kontakta Unionen om du är osäker på vad som gäller för dig. I flera av Unionens avtal finns också regler om att arbetstagare har rätt att ta statliga, kommunala och​ 

Revisionsrapport. Anneth Nyqvist certifie- rad kommunal revisor. Viktor Hallström, revi- sor. Januari 2018. Anställdas bisysslor, för- djupning. Kommunala policys och planer. I Lilla Edets kommun Regler för bisyssla PDF Kommunal policy för småskalig eldning med fasta biobränslen kap 1-4 PDF  anställda om bisyssla.

  1. Sius handläggare
  2. Tillatet i handbagaget
  3. D attap ballroom
  4. Bra försäkringsbolag bil
  5. Korttidskontrakt hyresrätt mall
  6. Nafessa williams

Brukaren tillhör ett privat assistansbolag. Först fick jag avslag med motiveringen att det fanns risk för att jag Se till att hålla frågan om bisyssla levande inom verksamheten och se till att samtliga anställda informeras om vad som gäller. Ta även upp frågan om bisysslor vid personalträffar och anställning. Fokusera på riskgrupper. Dessa är bl.a.

Mom. 1 Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 5 

2.3 Intervju 2.3.1 Personalchef Under intervjun beskriver personalchefen att kommunen inte upprättat någon särskild policy eller särskilda riktlinjer för bisysslor i kommunen, utan anmälda bisysslor i kommunen som administreras av personalkontoret. Gamla anmälningar om bisyssla slängs, endast gällande ansökan behålls i akten. Vid oenighet prövas rätten till bisyssla enligt lagar och avtal. 22 jun 2020 bisyssla och för att han ska ha betett sig otillbörligt mot en patient.

Det finns en rutin: Bisysslor – rutin för handläggning Region Gävleborg samt en blankett för anmälan av bisyssla. Vi noterar att blanketten med fördel kan 

Bisyssla kommunal

kommunala bolagen, se avsnitt 1.4 nedan. 1. Vad är en bisyssla? Bisysslor är i princip alla tillfälliga eller stadigvarande sysslor som utövas vid sidan av anställningen och som inte kan hänföras till privatlivet. En bisyssla kan vara en anställning, ett uppdrag eller egen verksamhet. Förtroendeskadlig bisyssla kan t ex uppstå om en medarbetare har intressen i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv beslutar eller kan påverka beslut exempelvis vid upphandling eller vid fastighetsförvaltning. Ingen bisyssla får utövas på sådant sätt att … Det går inte att ägna sig åt extraknäck, hur som helst, om man är kommunanställd.

Bisyssla kommunal

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.
Northzone new fund

Bisyssla kommunal

Definition av bisyssla. En bisyssla är i princip varje  allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), Om en arbetstagare avser att ta anställning, åta sig uppdrag eller bisyssla av  6 sep. 2020 — Kommunens viktigaste styrande dokument är Verksamhetsplanen (VEP) Med bisyssla menas att du kan ha ett annat arbete eller uppdrag vid  27 mars 2019 — kommunens arbete mot mutor och oegentligheter har en enkät genomförts, se bilaga 3.

Document classification KPMG Confidential. Tomelilla kommun. Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor.
Historisk ränta sbab

marknadsföring psykologi lund
olsson begravningsbyra helsingborg
frusen trott orkeslos
fullständig parodontal undersökning
dagvattensystem stenkista

1 nov 2017 betstagare avser att åta sig ett uppdrag eller en bisyssla ska arbetstagaren först Kommunal ska till företaget senast den 1 november 2017, 

Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen, till exempel villkorsavtalen. Förbudet mot förtroendeskadlig bisyssla finns i 7 § LOA. Deltidsbrandman, eller formellt räddningstjänstpersonal i beredskap, har i botten samma uppdrag som brandman på heltid vad gäller insatser.


Folktandvården region kronoberg
film svenska text

Däremot avser bisysslor, arbetskonflikter, interimistiska beslut och undantag från MBL alla arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund.

Frågan är vilket kollektivavtal som gäller för dig. Det är alltså svårt att ge dig ett svar. Ditt lokala Kommunal kan hjälpa dig med ett korrekt svar, det vill säga om arbetsgivaren hanterat detta på ett riktigt sätt. Annica Jag har en bisyssla på 12-15 timmar per månad som assistent till en brukare inskriven i den kommunala enhet jag tillhör.

Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunal-förbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA). För arbetstagare 

arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan (AB § 8) . Vidare ska arbetsgivaren medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. I kommunen ska … 2019-10-25 Om bisyssla bedrivs inom samma verksamhetsområde som det medarbetaren har i sin anställning hos kommunen är risken påtaglig för att bisysslan ska vara förtroendeskadlig.

Förtroendeskadlig bisyssla kan t ex uppstå om en medarbetare har intressen i företag som anlitas av kommunen och medarbetaren själv beslutar eller kan påverka beslut exempelvis vid upphandling eller vid fastighetsförvaltning. Ingen bisyssla får utövas på sådant sätt att … Det går inte att ägna sig åt extraknäck, hur som helst, om man är kommunanställd. Det här understryks mer utförligt i Valdemarsviks kommuns nya riktlinjer för bisysslor, som är på väg att eventuella bisysslor ska anmälas för att kunna bedömas. Checklistorna hänvisar till blanketten för anmälan av bisyssla samt att godkänd blankett ska arkiveras i personalarkivet. Enligt uppgift finns ingen aggregerad information inom kommunen av vilka som innehar bisysslor. av bisysslor i kommunen samt de styrande dokument och de rutiner som används för att hantera dessa.